Tag: zonne-energie groningen

Tussentijdse resultaten MER

De milieueffectenrapportage (MER) beschrijft het onderzoek naar de effecten van een plan op het milieu. Bijvoorbeeld op natuur,...